Discover WIndsurfing Day- 2006 https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/ Discover WIndsurfing Day- 2006 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907786 194907786 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907937 194907937 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway Michelle Hasti https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907944 194907944 https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907782 194907782 Mike Murphy https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907990 194907990 https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907991 194907991 Dave Hasti https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907992 194907992 Dave Hasti & Mike Murphy https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907994 194907994 Trina Haley https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907799 194907799 CCWA Discover Windsurfing Day at BIB https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907933 194907933 Bill Jones https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907800 194907800 CCWA Discover Windsurfing Day at BIB https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907938 194907938 CCWA Discover Windsurfing Day at BIB https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907939 194907939 https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907945 194907945 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907948 194907948 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907956 194907956 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907780 194907780 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907781 194907781 CCWA Discover Windsurfing Day at the JFK causway https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907984 194907984 CCWA Discover Windsurfing Day at BIB https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907986 194907986 CCWA Discover Windsurfing Day at BIB https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907798 194907798 CCWA volunteers https://gulfbreeze.webs.com/apps/photos/photo?photoID=194907947 194907947